Tromsø Museum, fotografert av Trond Roar Nilsen.

Naturhistoriske samlinger ved Norges arktiske universitetsmuseum

Norges arktiske universitetsmuseum huser zoologiske, botaniske og geologiske samlinger, mere enn 500 000 eksemplarer hovedsakelig fra Nord-Norge og de arktiske regionene. Samlingene er kjernen i all museumsdrift, og grunnlaget for vår forskning på fortiden, nåtiden og med et blikk mot fremtiden.

Samlinger

Naturhistoriske samlinger ved Norges arktiske universitetsmuseum Samlingene utgjør kjernen av vårt museum og er utgangspunktet for vår dedikerte forskning på biodiversitet og taksonomi, både historisk, i nåtiden og med blikk mot fremtiden. Et arkiv som rommer jordens naturmangfold.

[Phycodrys rubens (L.) Batters] innsamlet i Norge (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Algeherbariet inneholder nærmere 3000 eksemplarer, hovedsakelig fra Norge og Svalbard.

Vår samling av karplanter omfatter mer enn 175 000 eksemplarer, hovedsakelig fra den nordlige halvkule, og tar deg med på en botanisk reise gjennom den rike floraen i nord.

En mangfoldig samling som inneholder rundt 23 600 eksemplarer av moser.

[Helvella corium (Massee)] fotograferet og innsamlet i Ramfjordbotn av Ole Christian Hagestad (lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Museet huser en omfattende samling av sopp, bestående av nesten 40 000 eksemplarer, som viser det bemerkelsesverdige mangfoldet i vår region.

3500 eksemplarer av marine leddormer finnes i museets samlinger.

Museets samlinger huser mer enn 6500 utstoppede og konserverte fugler.

Nesten 2000 fugleegg fra Nord-Norge og Svalbard.

Samlingen av muslinger holder over 12 000 eksemplar.

Vår samling av biller er på 22 000 eksemplarer.

Krepsdyrsamlingen er på nesten 20 000 eksemplarer.

Flere enn 25 000 eksemplarer, hovedsakelig norske.

Omtrent 5000 eksemplarer av pigghuder, hovedsakelig fra Norge og Arktis.

Fisk fra sjøvann og ferskvann.

Foto: Adnan Icagic

Museets samlinger inneholder unikt geologiske og paleontologiske materiale, hovedsakelig fra Nord-Norge og Svalbard.

Rundt 23 000 eksemplarer av sommerfugler fra Norge og tropene.

Pattedyrsamlingen består av en rekke utstoppede og konserverte eksemplarer.

Omtrent 1000 tunikater, primært fra norske og arktiske farvann.