Photo by mhoefft via gbif.org

Om dette site

Norges arktiske universitetsmuseums samlinger

Samlinger er sentrale før et museums virksomhet, og utgjør fysiske arkiver av objekter og organismer.

Museets zoologiske samlinger inneholder over 160 000 samlingsnummer, der hvert kan omfatte flere eksemplar. Samlingerne er oppdelt i ett tørt og ett vått magasin og holder 27 unike typeeksemplar (holotyper) og 56 paratyper.